Onze school

Onze school draagt de naam van een Romeinse veldheer die in het jaar 47 na Christus de streek bezette waar wij nu wonen. Corbulo is nu een school die al ruim 35 jaar bestaat!

We hopen dat u via deze website alvast een goed beeld krijgt over de gang van zaken binnen onze school. Indien er vragen zijn of u wilt een keer komen kijken neem dan gerust contact op voor een afspraak of meer informatie.

Het team van OBS Corbulo

Samen, leren, spelen

  • OBS Corbulo is een openbare basisschool, toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, geloof of culturele achtergrond
  • Onze school signaleert vroegtijdig eventuele zorg en handelt daarop
  • De geboden leerstof voldoet aan de kerndoelen zoals die door de overheid zijn opgesteld
  • De school is een veilige, stimulerende leeromgeving, waar de leerlingen met veel plezier komen
  • Naast een goede beheersing van de cognitieve vakken wordt er een groot beroep gedaan op het sociaal en creatief vermogen
  • De betrokkenheid van de ouders zie je terug in de brede ondersteuning
  • Het team leert van en met elkaar

Facebook