Onze school

Onze school draagt de naam van een Romeinse veldheer die in het jaar 47 na Christus de streek bezette waar wij nu wonen. Corbulo is nu een school die al ruim 35 jaar bestaat!

Op dit moment zit de Corbulo in een fusietraject. In augustus 2018 moet de bouw van de nieuwe brede school in Zoeterwoude gerealiseerd zijn. De drie basisscholen in het dorp (Klaverweide, Westwoude en Corbulo), zullen dan fuseren tot één school. Deze school zal onder het bestuur SCOL vallen. Op dit moment wordt er in verschillende werkgroepen gewerkt naar een soepele overgang van drie scholen naar één school. Via de diverse nieuwsbrieven worden ouders op de hoogte gehouden van alle vorderingen.

Samen, leren, spelen

  • OBS Corbulo is een openbare basisschool, toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, geloof of culturele achtergrond
  • Onze school signaleert vroegtijdig eventuele zorg en handelt daarop
  • De geboden leerstof voldoet aan de kerndoelen zoals die door de overheid zijn opgesteld
  • De school is een veilige, stimulerende leeromgeving, waar de leerlingen met veel plezier komen
  • Naast een goede beheersing van de cognitieve vakken wordt er een groot beroep gedaan op het sociaal en creatief vermogen
  • De betrokkenheid van de ouders zie je terug in de brede ondersteuning
  • Het team leert van en met elkaar

Facebook